Beslut i ett byggprojekt

Just nu bygger vi till hemma och jag översvämmas av beslut som måste fattas i detta byggprojekt. En del saker kräver omedelbara beslut, men ganska många beslut får man tillräcklig tid att fundera över. Det är otroligt lätt att bli stressad av alla beslut, och då bygger vi ändå bara till ett par mindre byggnader.

Här vill jag slå ett slag för SaveYourDay och sinnesfriden! Om jag hade varit tvungen att ha alla beslut i huvudet skulle jag blivit superstressad. SaveYourDay tillåter mig att skriva in alla beslut som jag måste fatta vid olika tidpunkter samt att sätta start- och slutdatum så att jag får upp dem på min att-göra lista när det är dags. Vilken frihet det är att slippa tänka på när jag måste fatta mina beslut och istället koncentrera mig på vilket beslut som är rätt!

Läs mer om att planera byggprojekt och renoveringar med hjälp av SaveYourDay.

Fredrik Albertson, ägare SaveYourDay och VD Howden Axial Fans AB

Att-göra punkter för husprojektet
Skriv upp att-göra punkterna på SaveYourDay för att få en överblick på ditt husprojekt.