Fem tips – vilka att göra-listor behöver man?

Hur många att göra-listor behöver man egentligen? Hur ska man gruppera uppgifterna på bästa sätt? Här delar vi med oss av våra fem bästa tips för hur du strukturerar dina att göra-listor.

Gruppera uppgifterna i att göra-listor

 

 #1 Skapa en önskelista

För att lyckas med att-göra listan är det superviktigt att den endast innehåller uppgifter du har bestämt dig för att göra inom den närmsta tiden. Resten ska strykas, eller flyttas till listor som innehåller sådant du vill göra framöver, men inte just nu. En sådan önskelista kallas i en del sammanhang för backlog, someday/maybe,  eller future log.

#2 Olika att göra-listor för jobb och fritid

De allra flesta har gjort ett val att arbeta en förutbestämd tid av dagen, till exempel mellan 8-17. Under arbetstiden är det endast jobbuppgifter som ska prioriteras gentemot varandra. Därmed är det naturligt att skriva separata att-göra listor för jobb och fritid.

Skapa minst en att göra-lista för jobbet och en att göra-lista för hemmet. Om du har många listor kan det vara smidigt att skapa en övergripande lista för varje område. Döp den till ”JOBB” och ”PRIVAT” och lägg övriga att göra-listor däri.

#3 Att göra-listans syfte: Mål, kontext eller tid?

Ett tips är att bestämma huvudsyftet med varje att göra-lista:

  1. Mål – behöver du ha en lista över allt som ingår i ett projekt för att snabbt se dess status? Behöver du ha en checklista inför en produktleverans? Tex projektlistan ”Utveckla produkt A”, eller checklistan ”Leveransdagen”.
  2. Kontext – vill du bli mer effektiv och passa på att göra så många uppgifter som möjligt när du befinner dig i ett visst sammanhang? Tex den allmänna listan ”På jobbet”, eller ”På stan”.
  3. Tid – är det viktigast att ha koll på vad som ska vara klart före en deadline oavsett vilka projekt du jobbar med? Tex listan ”Före semestern”.

Tidsbaserade listor kan vara bra att ta till om det är superstressigt, men de ger inte överblick per område. Om du använder SaveYourDay kan du i stället få koll på kommande deadlines i vyerna Idag, Inom 7 dagar och Planerade, eller använda funktionen kontext för att få koll på uppgifter som ska göras inom kort.

Även om SaveYourDay har både kontext och taggar tycker vi att bästa upplägget är att skapa många listor. Det är alltså enklare att jobba med många listor, än att ha en enda lång lista och göra urval med hjälp av kontext och taggar.

Även om du har många listor räcker det med att du tittar i vyn ”Idag” för att få koll på dagens deadlines. Hinner du mer tittar du i dina listor för att se vad du har att göra framöver. Läs mer om att prioritera.

#4 Tvärsnitt med kontext eller taggar

Ofta dyker behovet upp av att kunna prioritera mellan uppgifter som finns i olika listor. Det kräver någon form av tvärsnitt för att slippa skriva samma uppgift två gånger. Kopplingen mellan uppgifter behöver göras för hand. Här kan du välja mellan två upplägg.

Det första alternativet är att använda taggar för att skapa tvärsnitt. Tex om du har väldigt mycket möten kanske du har nytta av en tagg som heter ”#Korta uppgifter” för att snabbt få överblick över de uppgifter du kan utföra när du får en lucka i schemat.

Det andra alternativet är att använda kontext. Gillar du att styra ordningsföljden för uppgifterna? Då har du stor nytta av en unik funktion som endast finns i SaveYourDay. Du kan ange en kontext för de uppgifter du vill prioritera emellan. Kontexten kan du till exempel kalla ”@Dagens lista” eller ”@Inom kort”.   När du går till kontextvyn ”@Inom kort” kan du prioritera bland uppgifterna genom att styra ordningsföljden.

 #5 Håll listorna korta

Uppgifter som ska prioriteras gentemot varandra bör vara synliga på samma lista, på samma nivå, och inte dolda i olika underlistor. En tumregel är att om du har mer än 20 uppgifter på en lista bör du flytta en del av uppgifterna till önskelistan. Du kan ändå inte göra allt samtidigt!

 

Välkomna att prova SaveYourDay för att få koll på alla dina att göra-listor! Grundversionen är gratis. För mer avancerade funktioner behöver du teckna ett premiumabonnemang för 159 kr per år.

Vad behöver bli gjort före deadline?

När det blir stressigt väljer man ofta att skriva en att göra-lista över det som absolut måste hinnas med före en viss deadline, såsom ”före helgen”, ”före julafton”, eller ”före semestern”.

Planeringen blir konkret när man har en samlad bild över vad som ska göras. Det blir enklare att uppskatta om man verkligen kommer hinna med allt man föresatt sig. Om man inte hinner allt, är det bättre ju tidigare man avbokar, eller skjuter upp.

Här kan du läsa mer om hur du lägger upp dina tidsbaserade att-göra listor.

En person väntar på att kollegan ska bli klar med en arbetsuppgift

Gillar du att stryka sista punkten på att göra-listan?

Med målbaserade listor såsom checklistor och projektlistor får du full koll. Du slipper listor som är never-ending stories, till skillnad från om du skriver kontextbaserade listor. Det är skönt att stryka sista punkten på att göra-listan!

Här kan du läsa en artikel på SaveYourDay om hur du lägger upp dina målbaserade att-göra listor.

En person väntar på att kollegan ska bli klar med en arbetsuppgift

Skriva att göra-listorna utifrån kontext

Den kontextbaserade listan visas i mobilen.

Det finns många sätt att skriva listor. Ett sätt är att gruppera sina att-göra uppgifter utifrån vilket sammanhang, kontext, man befinner sig i. Till exempel om man befinner sig i ett möte, på stan, eller på kontoret.

Reser du väldigt mycket, är kontextbaserade listor mer användbart än om du sitter på samma kontor hela dagarna. Använd bara kontextbaserade listor om du aktivt måste förflytta dig till en annan kontext för att kunna fixa uppgiften. Kontexter som du själv lätt kan flytta dig emellan, behöver inte ha egna listor. Till exempel @telefon, eller @online är numera överflödiga kontext för de allra flesta.

Här kan du läsa fler tips om kontextbaserade listor.

Nytt för listrubriker – sätt datum, kontext och taggar

Precis som för uppgifter är det nu även möjligt att sätta datum, kontext och taggar för en hel lista.  Fördelen blir exempelvis att du bara behöver ändra på ett enda ställe ifall slutdatum ändras. Hela listan dyker upp i översikterna.

Exempel: I exemplet nedan visas listorna ”Olles student” samt ”Packlista Kreta” (markerade med pil) på översikten Inom 7 dagar.

Fördel-med-lista

Välkommen att skapa konto på SaveYourDay