Mossiga MOSS-regler – tidningen Entreprenör skriver om SaveYourDay

I senaste numret av tidningen Entreprenör finns SaveYourDays debattartikel om de absurda moms-reglerna (”MOSS-reglerna”) som gör att storföretagarna gynnas. Tanken bakom EU-reglerna var att gynna småföretagare, men någonstans gick det snett när politikerna fattade beslut.

Om du driver en webbshop – se upp för nya, kommande EU-regler och protestera i tid – det finns planer på att även e-handel med varor ska beskattas i köparens land från och med första försäljningskronan. I nuläget kan man sälja för runt 35 000 Euro i ett EU-land innan de betydligt mer komplicerade moms-reglerna slår till. Idag kan vem som helst relativt lätt skapa en webbshop, men det kan alltså förändras i och med nya regler.

Dessutom vill EU införa förbud mot att sälja till enbart de EU-länder som man vill, ett förbud mot geoblockering. Det är fint för konsumenterna, men innebär att om man som e-handlare tvingas sälja inom hela Europa. Varje land man säljer till kräver en ökad administration när det gäller moms och stor kunskap om lagkrav kring produkter med mera. Möjligheten att expandera stegvis försvinner.

Återigen regler som effektivt dödar småskalig e-handel. I stället gynnas de stora aktörerna som har råd att hålla sig med en hel avdelning med ekonomer och jurister.

MOSS-reglerna ställer till problem för SaveYourDay vilket beskrivs i senaste numret av Entreprenör
MOSS-reglerna ställer till problem för SaveYourDay vilket beskrivs i senaste numret av Entreprenör
Debattartikel i Entreprenör
Debattartikel i Entreprenör

Julstress och listor – intervju i P4 Västmanland

Hur minskar man julstressen med hjälp av listor? Lyssna på en kort intervju i tisdagens program av Förmiddag i P4 Västmanland där Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay, medverkar.

Inslaget börjar 1 timme och 40 minuter efter programmets start.

Julstress och listor - intervju i P4 Västmanland

EUs MOSS-regler – Driva Eget uppmärksammar problematiken

Våra problem kring export av vårt webbaserade planeringsverktyg SaveYourDay har väckt stor uppmärksamhet. EUs nya MOSS-regler har krånglat till det rejält för oss.  Vi är med i senaste numret i tidningen Driva Eget.

Artikel om SaveYourDay i tidningen Driva Eget angående MOSS och EUs nya momsregler.
Artikel om SaveYourDay i tidningen Driva Eget angående MOSS och EUs nya momsregler.

20 nya snabbkommandon

Vi har infört 20 nya snabbkommandon! Här är några exempel på vad du kan göra när en uppgift är markerad:

 • Ctrl + Mellanslag – Ändra texten på uppgiften
 • Ctrl + E – Öppna redigeraläget
 • Ctrl + S – Spara och stäng när du är i redigeraläget.
 • Shift + pil – Navigera inom listan med hjälp av piltangenterna
 • Ctrl + pil höger/vänster – Öppna/stäng en underlista

Här hittar du hela listan.

MOSS-reglerna påverkar SaveYourDays framtid

MOSS-reglerna som påverkar SaveYourDay i stor utsträckning. Driva Eget intervjuar Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay.
MOSS-reglerna som påverkar SaveYourDay i stor utsträckning. Driva Eget intervjuar Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay.

MOSS-reglerna (Mini One Stop Shop) som infördes inom EU påverkar SaveYourDay i allra högsta grad. Läs gärna artikeln på Driva Eget där de intervjuar Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay.com, med anledning av att vi gjort en skrivelse till EU angående MOSS-reglerna.

Huvudsyftet med EU:s nya lagstiftning var att öka konkurrenskraften hos småföretagare gentemot storföretagen såsom Apple, Google play med flera.

Konsekvensen av lagstiftningen har i stället blivit den motsatta – det har blivit alltför krångligt att sälja premiumabonnemang på SaveYourDay inom EU! Det är däremot enkelt att sälja ett abonnemang till USA. MOSS-reglerna ligger knappast i linje med EU:s tanke med EU:s inre marknad.

MOSS-reglerna innebär också att vi på två sätt ska bevisa var användaren är bosatt. I praktiken kan vi småföretagare inte göra någon kontroll alls. Det är i princip bara bankkortsuppgifter som är tillförlitliga som bevis. De varken vill, eller har vi tillgång till. Däremot har storföretagen tillgång till dessa uppgifter. Vi småföretagare får i stället använda IP adress och användarens information om bosättningsland. Båda dessa kan man lätt fejka. MOSS-reglerna infördes av EU helt utan förståelse i hur onlinetjänster fungerar i praktiken.

Ytterligare en konsekvens är att vi därmed inte kan sälja premiumabonnemang till en svensk kund på tjänsteresa inom EU (!), såvida inte kunden fejkar IP-adressen genom att koppla upp sig via en VPN-tunnel.

Vi har har varken tid eller råd att anpassa SaveYourDay till absurda och meningslösa MOSS-regler. Det kostar hundratusentals kronor att anpassa systemet. Vi pratar om veckor av merarbete per år för att hålla koll på regelverket med sammanlagt 81 momskoder i 28 olika länder och att skattedeklarera på rätt sätt. Anpassningarna behöver göras från första kronan (!) som man säljer för inom EU.

Vi vill i stället fortsätta lägga vårt fokus på att utveckla planeringsverktyget SaveYourDay med ytterligare smarta funktioner för att underlätta vardagen för småföretagare och alla andra som behöver ha full koll på viktiga datum och rutiner. Vi väljer därför att avstå från att sälja till andra EU-länder.

 

Skrivelse till Sveriges ständiga representation vid EU

Nedan följer den skrivelse som Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay.com,  har skickat in till Sveriges ständiga representation vid EU.

Sveriges ständiga representation vid EU
Square de Meeus 30
1000 Bryssel
Belgien

2016-10-18

EU-regler omöjliggör e-handel med elektroniska tjänster

EU som ska verka för fri handel mellan Europas länder hindrar i själva verket effektivt e-handel inom Europa med elektroniska tjänster mellan småföretag och privatpersoner. Man har – som man påstår för främja digital handel och hjälpa småföretag att konkurrera – skapat helt absurda regler som, speciellt för just småföretagare, bara ställer till ett elände. Reglerna, som bl.a. gäller appar, webbtjänster, filmer, spel och musik, gör att det är mycket enklare att exportera sådana elektroniska tjänster till USA än till ett annat EU-land.

SaveYourDay.com har utvecklat ett mycket effektivt planeringsverktyg för både privatpersoner och företagare, för både arbetet och privatlivet.  Vi har lagt ner mycket jobb på att anpassa verktyget för export genom att göra det flerspråkigt. När vi gjorde det gällde regler som gjorde EU-export lika enkel som att sälja inom Sverige.

Men från 1 januari 2015, införde EU så märkliga regler att export av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder i praktiken blir fullständigt omöjlig för ett litet företag.

Den svenska företagare som via nätet säljer tjänster till privatpersoner i EU-länder debiterar enligt huvudregeln svensk moms och både skatteredovisning och bokföring sker på samma sätt som för affärer inom landet.

Men när det gäller e-handel med just elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska vi istället debitera moms enligt vad som gäller i kundens hemland. Detta leder till en rad orimliga konsekvenser:

 • Det finns 28 EU-länder. De flesta av dem har två-tre olika momssatser. När kunden knappar in sin beställning ska rätt pris visas inklusive moms. Alltså måste vi utveckla vårt e-handelssystem för att hantera de för 28 länder för tillfället relevanta momssatserna och visa rätt slutpris för kunden, oberoende av i vilket land kunden finns. Just nu finns det 81 momskoder som man måste hålla reda på.
 • Att varje kvartal manuellt räkna ihop nettoförsäljningen för 28 EU-länder, inklusive moms, är oerhört tidskrävande. Dessutom ska nettoförsäljningen och momsen räknas om till euro enligt en av Europeiska centralbanken fastställd kurs.
 • Alternativet är att lägga ytterligare pengar på att utveckla e-handelssystemet till att hantera sammanräkningen. Eftersom vi säljer en online-tjänst, kan vi inte använda oss av befintliga e-handelsplattformar, vilka är utformade för att sälja varor.
 • Ändringar av momskoder och momsregler sker ständigt, och då ska vi se till att alltid och omedelbart justera för dessa. Att enbart hålla koll på svenska momsregler är svårt, att hålla koll på 28 länders momsregler är en omöjlighet för en småföretagare.
 • En omsättningströskel saknas. Även om vi bara säljer ett enda årsabonnemang på SaveYourDay till någon på Irland ska vi alltså redovisa 29 kronors moms till Irland.
 • Och sen ska dessa affärer, med olika momssatser för olika länder, in i vår bokföring och återigen handlar det om timmar av manuellt arbete. Alternativt en kostnadskrävande integration mellan e-handelssystemet och bokföringsprogrammet.
 • Även bokföringssystemet måste kunna hantera 28 momskoder. Många bokföringssystem klarar inte det.

Slutligen ska redovisningen och momsbetalningen göras till det svenska skatteverket enligt ett system som kallas MOSS (Mini One Stop Shop).

Reglerna har inrättats för att utöka den digitala handeln, förenkla för småföretagarna, och göra det lättare för dem att konkurrera med de stora jättarna – apptillverkarna.  Många av dem har etablerat sig i Luxemburg som endast har tre procents moms, och därmed kan storföretagen sälja sina produkter billigt.

Men reglerna innebär i själva verket att byråkratin slår till på allvar mot småföretagen. Nu måste vi nämligen bevisa för myndigheterna att exporten verkligen har skett till det land som vi uppger. För att skatteverket ska bli nöjt måste vi visa upp två typer av bevis, för att visa i vilket land köparen befinner sig. Det här är vad vi i praktiken tydligen har att välja på:

 • Kundens IP-adress. De som skrivit reglerna har inte klart för sig att den adressen inte säger någonting om var en person i själva verket bor. Dels kan ju köparen vara på resa och beställa vårt system från en dator i ett annat land än sitt eget. Dels kan vem som helst på några minuter skaffa sig en så kallad VPN-tunnel till en server i t.ex. Luxemburg – där momsen för närvarande är tre procent – och då ser det på IP-adressen ut som att det är där kunden finns.
 • Kundens fakturadress. Men vi arbetar ju inte med några fakturor ställda till kundernas bostadsadresser och levererar ju varken varor eller tjänster på något annat sätt än via nätet. Vi ska enligt reglerna fråga kunden var hen bor – men hur kan vi garantera att uppgifterna är korrekta?
 • En annan typ av bevis som myndigheten godtar – och den enda som möjligen skulle kunna vara pålitlig – är kundens kreditkortsuppgifter. Men dessa har vi småföretagare inte tillgång till. Vi debiterar via Payson eller Paypal – betalningssystem som tillkommit just för att man inte ska behöva sprida sina kreditkortsuppgifter till höger och vänster.
 • Om de två bevisen strider mot varandra får vi inte sälja vår elektroniska tjänst till den potentiella köparen

Många företag som utvecklar elektroniska tjänster som appar, säljer via marknadsplatser som Appstore och GooglePlay, så de behöver inte själva hitta en lösning. Marknadsplatserna sköter exporten till privatpersoner, så säljföretaget behöver inte hantera momskrånglet. Därmed har de EU-regler, som skulle gynna de små jämfört de stora, i själva verket fått motsatt effekt; ”mellanhänderna” gynnas.

Vi säljer en webbaserad lösning som fungerar oavsett om man har en iPhone, Android-telefon, en dator eller iPad. Den kan vi inte sälja via marknadsplatserna, eftersom var och en är riktad mot sin specifika typ av operativsystem.

EU hade väntat sig att en miljon företag skulle anmäla sig till MOSS-systemet. Av detta har det blivit praktiskt taget ingenting.  I många länder, och hittills tydligen också i Sverige, har småföretagare istället för att bråka bara struntat i systemet. Antingen handlar man i strid med de omöjliga reglerna, kanske genom att låtsas att man säljer fysiska produkter eller tjänster – EU beräknar att ”fusket” uppgår till 50 miljarder € per år – eller också säljer man inte alls sina webbaserade tjänster till andra EU-länder.

De nuvarande orimliga reglerna tillkom därför att man påstod sig vilja främja e-handel med elektroniska tjänster och göra det lättare för småföretagare att konkurrera. Detta gör att vi nu när EU säger, att man återigen ska ändra reglerna med ungefär samma ambitioner, plus att minska fusket, fruktar att byråkratin kommer att bli ännu svårare att hantera.

Vi hemställer därför till den svenska EU-delegationen och till regeringen att man kraftfullt verkar för att nya, enkla och klara regler, verkligen ger små företag möjligheter att sälja elektroniska tjänster direkt till privatpersoner inom EU. Det logiska borde enligt vår mening vara, att man ger oss samma regler som gäller för e-handel med andra tjänster – nämligen att vi småföretagare får debitera svensk moms.

De problem som EU tydligen ser i att olika länder har olika momssatser bör man väl kunna lösa på något annat sätt än genom omöjliga regler för småföretag.

Gunilla Alnervik
Grundare av SaveYourDay.com

Epir AB
Heljeredsvägen 30
428 37  KÅLLERED

Telefon: +46 706-47 27 50
Mejl: gunilla@saveyourday.se

 

Snabbkommandon – nu ännu bättre!

Nu fungerar det att använda snabbkommandon även när du ändrar texten på en uppgift. Ett tips är att ha korta namn till de listor du använder mest frekvent, tex döpa listan till ”todo”. När du vill lägga en uppgift på den listan skriver du uppgiften och sedan ”$$todo”. Läs mer om snabbkommandon i vår guide.

Snabbkommandon - ange listan todo
Ange listan todo med hjälp av snabbkommandon

 

 

Senaste nytt i SaveYourDay

Den här releasen har många nya funktioner som gör det ännu enklare att snabbt få koll på läget.

Visa kommentaren direkt i listan

Du kan numera välja att visa anteckningarna under respektive att-göra uppgift direkt i listan. Du får snabb överblick över alla detaljer.

Visa kommentarerna direkt i listan

Formatera kommentarerna som du vill

En bild säger mer än tusen ord. Klistra in en skärmdump som beskriver din arbetsprocess, eller skriv in ditt favoritrecept. Vi har bytt till en bättre HTML editor och du kan formatera kommentaren precis som du vill. Du kan också välja att arbeta i helskärmsläge.

Fler räknare

Med en snabb blick på räknaren får du koll på hur många uppgifter du har kvar att göra idag, eller på en viss lista. Nu har vi även räknare på listor, kontext och taggar.

Supersnabbt planeringsverktyg

All logik har flyttats till klienten, vilket innebär att SaveYourDay blir supersnabbt att jobba med, oavsett vilken uppkoppling du har.

Synkning i realtid

En ändring i mobilen syns direkt på datorn. På köpet har alla buggar blivit lösta, som förut gjorde att man ibland behövde göra en manuell refresh i webbläsaren.

Ladda ner allt till enheten

När uppkopplingshastigheten är begränsad kan du under inställningar välja att slå av ”ladda ner allt till enheten”. Då laddas vyerna och anteckningarna vid behov, i stället för direkt när du loggar in.

Frågor?

Skriv gärna en kommentar till blogginlägget om du har några frågor eller funderingar kring de nya funktionerna. Eller mejla oss på info@saveyourday.com.

Fem tips – vilka att göra-listor behöver man?

Hur många att göra-listor behöver man egentligen? Hur ska man gruppera uppgifterna på bästa sätt? Här delar vi med oss av våra fem bästa tips för hur du strukturerar dina att göra-listor.

Gruppera uppgifterna i att göra-listor

 

 #1 Skapa en önskelista

För att lyckas med att-göra listan är det superviktigt att den endast innehåller uppgifter du har bestämt dig för att göra inom den närmsta tiden. Resten ska strykas, eller flyttas till listor som innehåller sådant du vill göra framöver, men inte just nu. En sådan önskelista kallas i en del sammanhang för backlog, someday/maybe,  eller future log.

#2 Olika att göra-listor för jobb och fritid

De allra flesta har gjort ett val att arbeta en förutbestämd tid av dagen, till exempel mellan 8-17. Under arbetstiden är det endast jobbuppgifter som ska prioriteras gentemot varandra. Därmed är det naturligt att skriva separata att-göra listor för jobb och fritid.

Skapa minst en att göra-lista för jobbet och en att göra-lista för hemmet. Om du har många listor kan det vara smidigt att skapa en övergripande lista för varje område. Döp den till ”JOBB” och ”PRIVAT” och lägg övriga att göra-listor däri.

#3 Att göra-listans syfte: Mål, kontext eller tid?

Ett tips är att bestämma huvudsyftet med varje att göra-lista:

 1. Mål – behöver du ha en lista över allt som ingår i ett projekt för att snabbt se dess status? Behöver du ha en checklista inför en produktleverans? Tex projektlistan ”Utveckla produkt A”, eller checklistan ”Leveransdagen”.
 2. Kontext – vill du bli mer effektiv och passa på att göra så många uppgifter som möjligt när du befinner dig i ett visst sammanhang? Tex den allmänna listan ”På jobbet”, eller ”På stan”.
 3. Tid – är det viktigast att ha koll på vad som ska vara klart före en deadline oavsett vilka projekt du jobbar med? Tex listan ”Före semestern”.

Tidsbaserade listor kan vara bra att ta till om det är superstressigt, men de ger inte överblick per område. Om du använder SaveYourDay kan du i stället få koll på kommande deadlines i vyerna Idag, Inom 7 dagar och Planerade, eller använda funktionen kontext för att få koll på uppgifter som ska göras inom kort.

Även om SaveYourDay har både kontext och taggar tycker vi att bästa upplägget är att skapa många listor. Det är alltså enklare att jobba med många listor, än att ha en enda lång lista och göra urval med hjälp av kontext och taggar.

Även om du har många listor räcker det med att du tittar i vyn ”Idag” för att få koll på dagens deadlines. Hinner du mer tittar du i dina listor för att se vad du har att göra framöver. Läs mer om att prioritera.

#4 Tvärsnitt med kontext eller taggar

Ofta dyker behovet upp av att kunna prioritera mellan uppgifter som finns i olika listor. Det kräver någon form av tvärsnitt för att slippa skriva samma uppgift två gånger. Kopplingen mellan uppgifter behöver göras för hand. Här kan du välja mellan två upplägg.

Det första alternativet är att använda taggar för att skapa tvärsnitt. Tex om du har väldigt mycket möten kanske du har nytta av en tagg som heter ”#Korta uppgifter” för att snabbt få överblick över de uppgifter du kan utföra när du får en lucka i schemat.

Det andra alternativet är att använda kontext. Gillar du att styra ordningsföljden för uppgifterna? Då har du stor nytta av en unik funktion som endast finns i SaveYourDay. Du kan ange en kontext för de uppgifter du vill prioritera emellan. Kontexten kan du till exempel kalla ”@Dagens lista” eller ”@Inom kort”.   När du går till kontextvyn ”@Inom kort” kan du prioritera bland uppgifterna genom att styra ordningsföljden.

 #5 Håll listorna korta

Uppgifter som ska prioriteras gentemot varandra bör vara synliga på samma lista, på samma nivå, och inte dolda i olika underlistor. En tumregel är att om du har mer än 20 uppgifter på en lista bör du flytta en del av uppgifterna till önskelistan. Du kan ändå inte göra allt samtidigt!

 

Välkomna att prova SaveYourDay för att få koll på alla dina att göra-listor! Grundversionen är gratis. För mer avancerade funktioner behöver du teckna ett premiumabonnemang för 159 kr per år.