MOSS-reglerna påverkar SaveYourDays framtid

MOSS-reglerna som påverkar SaveYourDay i stor utsträckning. Driva Eget intervjuar Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay.
MOSS-reglerna som påverkar SaveYourDay i stor utsträckning. Driva Eget intervjuar Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay.

MOSS-reglerna (Mini One Stop Shop) som infördes inom EU påverkar SaveYourDay i allra högsta grad. Läs gärna artikeln på Driva Eget där de intervjuar Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay.com, med anledning av att vi gjort en skrivelse till EU angående MOSS-reglerna.

Huvudsyftet med EU:s nya lagstiftning var att öka konkurrenskraften hos småföretagare gentemot storföretagen såsom Apple, Google play med flera.

Konsekvensen av lagstiftningen har i stället blivit den motsatta – det har blivit alltför krångligt att sälja premiumabonnemang på SaveYourDay inom EU! Det är däremot enkelt att sälja ett abonnemang till USA. MOSS-reglerna ligger knappast i linje med EU:s tanke med EU:s inre marknad.

MOSS-reglerna innebär också att vi på två sätt ska bevisa var användaren är bosatt. I praktiken kan vi småföretagare inte göra någon kontroll alls. Det är i princip bara bankkortsuppgifter som är tillförlitliga som bevis. De varken vill, eller har vi tillgång till. Däremot har storföretagen tillgång till dessa uppgifter. Vi småföretagare får i stället använda IP adress och användarens information om bosättningsland. Båda dessa kan man lätt fejka. MOSS-reglerna infördes av EU helt utan förståelse i hur onlinetjänster fungerar i praktiken.

Ytterligare en konsekvens är att vi därmed inte kan sälja premiumabonnemang till en svensk kund på tjänsteresa inom EU (!), såvida inte kunden fejkar IP-adressen genom att koppla upp sig via en VPN-tunnel.

Vi har har varken tid eller råd att anpassa SaveYourDay till absurda och meningslösa MOSS-regler. Det kostar hundratusentals kronor att anpassa systemet. Vi pratar om veckor av merarbete per år för att hålla koll på regelverket med sammanlagt 81 momskoder i 28 olika länder och att skattedeklarera på rätt sätt. Anpassningarna behöver göras från första kronan (!) som man säljer för inom EU.

Vi vill i stället fortsätta lägga vårt fokus på att utveckla planeringsverktyget SaveYourDay med ytterligare smarta funktioner för att underlätta vardagen för småföretagare och alla andra som behöver ha full koll på viktiga datum och rutiner. Vi väljer därför att avstå från att sälja till andra EU-länder.

 

Skrivelse till Sveriges ständiga representation vid EU

Nedan följer den skrivelse som Gunilla Alnervik, grundare av SaveYourDay.com,  har skickat in till Sveriges ständiga representation vid EU.

Sveriges ständiga representation vid EU
Square de Meeus 30
1000 Bryssel
Belgien

2016-10-18

EU-regler omöjliggör e-handel med elektroniska tjänster

EU som ska verka för fri handel mellan Europas länder hindrar i själva verket effektivt e-handel inom Europa med elektroniska tjänster mellan småföretag och privatpersoner. Man har – som man påstår för främja digital handel och hjälpa småföretag att konkurrera – skapat helt absurda regler som, speciellt för just småföretagare, bara ställer till ett elände. Reglerna, som bl.a. gäller appar, webbtjänster, filmer, spel och musik, gör att det är mycket enklare att exportera sådana elektroniska tjänster till USA än till ett annat EU-land.

SaveYourDay.com har utvecklat ett mycket effektivt planeringsverktyg för både privatpersoner och företagare, för både arbetet och privatlivet.  Vi har lagt ner mycket jobb på att anpassa verktyget för export genom att göra det flerspråkigt. När vi gjorde det gällde regler som gjorde EU-export lika enkel som att sälja inom Sverige.

Men från 1 januari 2015, införde EU så märkliga regler att export av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder i praktiken blir fullständigt omöjlig för ett litet företag.

Den svenska företagare som via nätet säljer tjänster till privatpersoner i EU-länder debiterar enligt huvudregeln svensk moms och både skatteredovisning och bokföring sker på samma sätt som för affärer inom landet.

Men när det gäller e-handel med just elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU ska vi istället debitera moms enligt vad som gäller i kundens hemland. Detta leder till en rad orimliga konsekvenser:

 • Det finns 28 EU-länder. De flesta av dem har två-tre olika momssatser. När kunden knappar in sin beställning ska rätt pris visas inklusive moms. Alltså måste vi utveckla vårt e-handelssystem för att hantera de för 28 länder för tillfället relevanta momssatserna och visa rätt slutpris för kunden, oberoende av i vilket land kunden finns. Just nu finns det 81 momskoder som man måste hålla reda på.
 • Att varje kvartal manuellt räkna ihop nettoförsäljningen för 28 EU-länder, inklusive moms, är oerhört tidskrävande. Dessutom ska nettoförsäljningen och momsen räknas om till euro enligt en av Europeiska centralbanken fastställd kurs.
 • Alternativet är att lägga ytterligare pengar på att utveckla e-handelssystemet till att hantera sammanräkningen. Eftersom vi säljer en online-tjänst, kan vi inte använda oss av befintliga e-handelsplattformar, vilka är utformade för att sälja varor.
 • Ändringar av momskoder och momsregler sker ständigt, och då ska vi se till att alltid och omedelbart justera för dessa. Att enbart hålla koll på svenska momsregler är svårt, att hålla koll på 28 länders momsregler är en omöjlighet för en småföretagare.
 • En omsättningströskel saknas. Även om vi bara säljer ett enda årsabonnemang på SaveYourDay till någon på Irland ska vi alltså redovisa 29 kronors moms till Irland.
 • Och sen ska dessa affärer, med olika momssatser för olika länder, in i vår bokföring och återigen handlar det om timmar av manuellt arbete. Alternativt en kostnadskrävande integration mellan e-handelssystemet och bokföringsprogrammet.
 • Även bokföringssystemet måste kunna hantera 28 momskoder. Många bokföringssystem klarar inte det.

Slutligen ska redovisningen och momsbetalningen göras till det svenska skatteverket enligt ett system som kallas MOSS (Mini One Stop Shop).

Reglerna har inrättats för att utöka den digitala handeln, förenkla för småföretagarna, och göra det lättare för dem att konkurrera med de stora jättarna – apptillverkarna.  Många av dem har etablerat sig i Luxemburg som endast har tre procents moms, och därmed kan storföretagen sälja sina produkter billigt.

Men reglerna innebär i själva verket att byråkratin slår till på allvar mot småföretagen. Nu måste vi nämligen bevisa för myndigheterna att exporten verkligen har skett till det land som vi uppger. För att skatteverket ska bli nöjt måste vi visa upp två typer av bevis, för att visa i vilket land köparen befinner sig. Det här är vad vi i praktiken tydligen har att välja på:

 • Kundens IP-adress. De som skrivit reglerna har inte klart för sig att den adressen inte säger någonting om var en person i själva verket bor. Dels kan ju köparen vara på resa och beställa vårt system från en dator i ett annat land än sitt eget. Dels kan vem som helst på några minuter skaffa sig en så kallad VPN-tunnel till en server i t.ex. Luxemburg – där momsen för närvarande är tre procent – och då ser det på IP-adressen ut som att det är där kunden finns.
 • Kundens fakturadress. Men vi arbetar ju inte med några fakturor ställda till kundernas bostadsadresser och levererar ju varken varor eller tjänster på något annat sätt än via nätet. Vi ska enligt reglerna fråga kunden var hen bor – men hur kan vi garantera att uppgifterna är korrekta?
 • En annan typ av bevis som myndigheten godtar – och den enda som möjligen skulle kunna vara pålitlig – är kundens kreditkortsuppgifter. Men dessa har vi småföretagare inte tillgång till. Vi debiterar via Payson eller Paypal – betalningssystem som tillkommit just för att man inte ska behöva sprida sina kreditkortsuppgifter till höger och vänster.
 • Om de två bevisen strider mot varandra får vi inte sälja vår elektroniska tjänst till den potentiella köparen

Många företag som utvecklar elektroniska tjänster som appar, säljer via marknadsplatser som Appstore och GooglePlay, så de behöver inte själva hitta en lösning. Marknadsplatserna sköter exporten till privatpersoner, så säljföretaget behöver inte hantera momskrånglet. Därmed har de EU-regler, som skulle gynna de små jämfört de stora, i själva verket fått motsatt effekt; ”mellanhänderna” gynnas.

Vi säljer en webbaserad lösning som fungerar oavsett om man har en iPhone, Android-telefon, en dator eller iPad. Den kan vi inte sälja via marknadsplatserna, eftersom var och en är riktad mot sin specifika typ av operativsystem.

EU hade väntat sig att en miljon företag skulle anmäla sig till MOSS-systemet. Av detta har det blivit praktiskt taget ingenting.  I många länder, och hittills tydligen också i Sverige, har småföretagare istället för att bråka bara struntat i systemet. Antingen handlar man i strid med de omöjliga reglerna, kanske genom att låtsas att man säljer fysiska produkter eller tjänster – EU beräknar att ”fusket” uppgår till 50 miljarder € per år – eller också säljer man inte alls sina webbaserade tjänster till andra EU-länder.

De nuvarande orimliga reglerna tillkom därför att man påstod sig vilja främja e-handel med elektroniska tjänster och göra det lättare för småföretagare att konkurrera. Detta gör att vi nu när EU säger, att man återigen ska ändra reglerna med ungefär samma ambitioner, plus att minska fusket, fruktar att byråkratin kommer att bli ännu svårare att hantera.

Vi hemställer därför till den svenska EU-delegationen och till regeringen att man kraftfullt verkar för att nya, enkla och klara regler, verkligen ger små företag möjligheter att sälja elektroniska tjänster direkt till privatpersoner inom EU. Det logiska borde enligt vår mening vara, att man ger oss samma regler som gäller för e-handel med andra tjänster – nämligen att vi småföretagare får debitera svensk moms.

De problem som EU tydligen ser i att olika länder har olika momssatser bör man väl kunna lösa på något annat sätt än genom omöjliga regler för småföretag.

Gunilla Alnervik
Grundare av SaveYourDay.com

Epir AB
Heljeredsvägen 30
428 37  KÅLLERED

Telefon: +46 706-47 27 50
Mejl: gunilla@saveyourday.se

 

Snabbkommandon – nu ännu bättre!

Nu fungerar det att använda snabbkommandon även när du ändrar texten på en uppgift. Ett tips är att ha korta namn till de listor du använder mest frekvent, tex döpa listan till ”todo”. När du vill lägga en uppgift på den listan skriver du uppgiften och sedan ”$$todo”. Läs mer om snabbkommandon i vår guide.

Snabbkommandon - ange listan todo
Ange listan todo med hjälp av snabbkommandon

 

 

Beslut i ett byggprojekt

Just nu bygger vi till hemma och jag översvämmas av beslut som måste fattas i detta byggprojekt. En del saker kräver omedelbara beslut, men ganska många beslut får man tillräcklig tid att fundera över. Det är otroligt lätt att bli stressad av alla beslut, och då bygger vi ändå bara till ett par mindre byggnader.

Här vill jag slå ett slag för SaveYourDay och sinnesfriden! Om jag hade varit tvungen att ha alla beslut i huvudet skulle jag blivit superstressad. SaveYourDay tillåter mig att skriva in alla beslut som jag måste fatta vid olika tidpunkter samt att sätta start- och slutdatum så att jag får upp dem på min att-göra lista när det är dags. Vilken frihet det är att slippa tänka på när jag måste fatta mina beslut och istället koncentrera mig på vilket beslut som är rätt!

Läs mer om att planera byggprojekt och renoveringar med hjälp av SaveYourDay.

Fredrik Albertson, ägare SaveYourDay och VD Howden Axial Fans AB

Att-göra punkter för husprojektet
Skriv upp att-göra punkterna på SaveYourDay för att få en överblick på ditt husprojekt.