Lever du i en komplex arbetssituation?

Fredrik Albertson, en av ägarna till SaveYourDay, delar hur han hanterar sin komplexa arbetssituation i detta inlägg.

Min morgon börjar ofta med att jag måste läsa av min e-post för att se ifall något som kräver omedelbar uppmärksamhet har hänt under natten. En normal arbetsdag får jag 30 meddelanden under natten och ytterligare ungefär 100 under arbetsdagen. Om jag inte har en metod och ett system för att hantera detta blir jag totalt händelsestyrd. Jag förlorar det större perspektivet och drunknar i detaljer och saker som pockar på min uppmärksamhet.

Min metod att undgå att bli händelsestyrd är att använda SaveYourDay och GTD-metodiken (Getting Things Done), för att hantera e-posten och alla de uppdrag som kommunikationen genererar. Jag både skapar nya uppgifter direkt i SaveYourDay såväl som vidareförmedlar e-posten direkt in till mitt konto. Möjligheterna att sätta kontext, taggar, att skapa listor med underlistor har varit helt avgörande för att lyckas styra min tid och frigöra tiden för framtidsinriktat strategiskt arbete.

Fredrik Albertson, VD Howden Axial Fans AB

Arbeta metodiskt i komplex arbetssituation
Arbeta metodiskt i en komplex arbetssituation