Vad behöver bli gjort före deadline?

När det blir stressigt väljer man ofta att skriva en att göra-lista över det som absolut måste hinnas med före en viss deadline, såsom ”före helgen”, ”före julafton”, eller ”före semestern”.

Planeringen blir konkret när man har en samlad bild över vad som ska göras. Det blir enklare att uppskatta om man verkligen kommer hinna med allt man föresatt sig. Om man inte hinner allt, är det bättre ju tidigare man avbokar, eller skjuter upp.

Här kan du läsa mer om hur du lägger upp dina tidsbaserade att-göra listor.

En person väntar på att kollegan ska bli klar med en arbetsuppgift