Förverkliga dina mål för 2016 med SaveYourDay!

Så här i början av året så sätter vi ofta upp nya mål, kanske rör det projekt på jobbet, föreningen eller huset. För att kunna jobba mot ett uppsatt mål är det viktigt att bryta ner målet i mindre steg för att komma framåt och för att bli motiverad. I SaveYourDay kan du enkelt göra en lista för varje projekt, som du sedan kan bryta ner i olika steg.

Ett tips är att även skapa ett kontext* som du t ex kallar för ”Närmsta tiden”. Märk uppgifter som är ”nästa steg” med detta kontext. Kolla detta kontext varje dag för att se vad som finns på din att-göra lista. Projektlistorna behöver du inte se över lika ofta. Fördelen med att just använda kontextvyn är att du kan sortera uppgifterna i ordningsföljd, vilket är är unikt för SaveYourDay och mycket användbart.

Läs mer om hur några nöjda användare använder kontext >>

*Du kan även använda taggar, men då går det inte styra ordningsföljden.

Bryt ner målen i SaveYourDay

Nytt år – rensa det gamla & börja på nytt igen!

Inför ett nytt år så är det skönt att rensa och börja på nytt igen och det gäller även bland våra uppgifter och listor. Om du har många uppgifter kvar på att-göra listan för förra året så är det bra att fundera över om några av dessa kan tas bort från denna lista. Istället kanske du ska flytta över uppgifter till några nya listor som t ex heter ”Framtida projekt”, ”Någon gång/kanske” eller ”Arkiv”.

Läs mer om fler tips på hur du kan förkorta att-göra listan så den blir hanterbar!

Rensa i att-göra listan inför 2016