Bli mer effektiv med ett strukturerat arbetssätt

Följande struktur leder till ett mer effektivt arbetssätt.

SAMLA IN

Samla allt på ett enda ställe.

Vad ska in i att-göra-listan?

Samla in på flera sätt

Genvägar

 

PLANERA

Fråga dig – Hur? När? Var?

Hur formulera att-göra-listan?

Planera -hur, när, var?

Förkorta att-göra-listan

 

STRUKTURERA

Ta hjälp av listor, kontext och taggar.

Att-göra-listan

Checklistan

”Väntar på”

 

PRIOTIRERA

Välj metoden som passar dig bäst.

Olika metoder

 

UTFÖRA

Målet är att allt på listan ska bli gjort.

Få det gjort!