GTD med SaveYourDay

Vill du jobba effektivare med hjälp av den välkända metodiken Getting Things Done (GTD)? SaveYourDay är inspirerat av tankarna bakom GTD. Läs våra konkreta tips under avsnittet GTD med SaveYourDay.

En del information om GTD fanns tidigare här på bloggen. I samband med att vi kompletterade med mängder av ny information, har vi strukturerat om informationen så att GTD-metodiken beskrivs på ett tydligare sätt, steg för steg.

Guiden: Smidigt, smart, snabbt, sökbart och säkert!

Nu är guiden sprängfylld med information och korta bildspel om hur du använder SaveYourDay på bästa och smartaste sätt. Guiden är indelad i fem avsnitt:

  • Snabbt – tips om hur du snabbt och enkelt jobbar med SaveYourDay.
  • Smart – mervärdet som SaveYourDay skapar genom att sammanställa informationen du skrivit in.
  • Smidigt – hur du kan jobba med SaveYourDay oavsett telefonmodell eller webbläsare.
  • Sökbart – hur du söker fram information.
  • Säkert – information om säkerheten.

Vi hoppas du får stor nytta av tipsen. Kommentera gärna om ni har några synpunkter på guiden!