Mejla in uppgifter till SaveYourDay

På SaveYourDay finns det nu möjlighet att vidarebefordra och konvertera ett mail till en uppgift på ditt konto genom att skriva uppgiftens namn i ämnesfältet och maila till ”nyuppgift@saveyourday.se”. Du kan också ange lista, kontext och taggar.

Mejlen styr ofta arbetsdagen

Mejlen i Inboxen är många gånger det som styr vår arbetsdag på jobbet. Ofta är det mejlen som blir vårt fokus och vi glömmer bort andra uppgifter som också är viktiga och som ofta finns på en annan lista. Sveriges ende struktör, David Stiernholm, skriver att det är viktigt att endast jobba med en enda att-göra lista för att få koll på läget. Hans tips är att mejl som tar mindre än 2 minuter att besvara bör svaras på direkt. Men de mejl som kräver mera tankearbete bör hamna på att-göra listan, där mailet sedan prioriteras i förhållande till övriga uppgifter som måste utföras. Följ Davids resonemang på David Stiernholms blogg.

För att mailen ska hamna på att-göra listan är det viktigt att det sker på ett smidigt sätt, annars är det lätt att vi faller tillbaka att mailboxen blir huvudlistan igen.

Exempel

Lisa mejlar Calle och ber honom trycka upp broschyren, som gäller en ny produkt som ska lanseras på Sverigemässan. Calle behöver först kolla några detaljer med Maria. Calle vidarebefordrar mejlet till nyuppgift@saveyourday.com och skriver följande i ämnesfältet: ”Skapa broschyr för produkt A $$Sverigemässan @@Tryckeriet ##Maria”.

Exempel mejla in en uppgift till SaveYourDay

Läs mer om hur enkelt det är att mejla in uppgifter till SaveYourDay. För att kunna använda mejlfunktionaliteten i SaveYourDay behöver du uppgradera till premium.