Nytt för listrubriker – sätt datum, kontext och taggar

Precis som för uppgifter är det nu även möjligt att sätta datum, kontext och taggar för en hel lista. Klicka på ikonen ”Redigera” Redigera efter rubriken i listvyn för att editera.

Om du har många uppgifter och har svårt att få överblick är det bra att dela upp dem på flera listor, eftersom du t ex kan sätta ett slutdatum på listnivå istället. På så sätt får du bättre struktur när du är inne i översiktsläget och fördelen blir att du bara behöver ändra på ett enda ställe ifall slutdatum ändras. I exemplet nedan visas översiktsläget ”Inom 7 dagar” och listorna ”Olles student” samt ”Packlista Kreta” (markerade med pil). Dessa listor innehåller alltså ett flertal uppgifter.

Fördel-med-lista